Image
Wilt u helpen?
Aanbod
Hulp nodig?
Vraag

  Voorkom overbegrazing en uitputting vrijwilligerscorps

  Voorkom overbegrazing en uitputting vrijwilligerscorps

  15 apr 2018

  Koeien hebben gras nodig, net zoals maatschappelijke organisaties vrijwilligers nodig hebben. Maar wat is er aan de hand als er voor de koeien te weinig gras in de wei aanwezig is? Is er te weinig gras of zijn er teveel koeien? Hoe zit dat nu met het vrijwilligerswerk in Nederland en 's-Hertogenbosch?

  Zijn er te weinig mensen die vrijwilligerswerk willen doen? Doen maatschappelijke organisaties wellicht aan overbegrazing of vervuiling van de vrijwillige energie? Gaan wij goed om met onze vrijwilligers of putten wij ons vrijwilligerspotentieel uit?

  Overbegrazing wordt wel aangehaald als een klassiek voorbeeld van de tragedie van de meent (Tragedy of the Commons).

  Op maandag 9 april gaf Jan de Rond onder de titel 'Wat hebben koeien met vrijwilligerswerk te maken?' een uiteenzetting over verleden, heden en toekomst van het vrijwilligerswerk in Nederland en 's-Hertogenbosch. Hierbij tipte hij de invloed van de 80-jarige oorlog (1568 - 1648) op ons moderne leven in Zuid Nederland aan. Zijn boodschap: voorkom overbelasting van het (na 2020 krimpende) vrijwilligerscorps.

  Download de presentatie 'Wat hebben koeien met vrijwilligerswerk te maken?'

  Kern van zijn betoog was:
  - Koeien hebben gras nodig, net zoals vrijwilligersorganisaties vrijwilligers nodig hebben. Als boer verzorg je je grasland voor je koeien, net zoals je voor je vrijwilligerscorps moet zorgen. Je kunt als boer je grasland uitputten door overbegrazen (te vaak en te veel koeien), net zoals je je vrijwilligerscorps kunt uitputten door overvragen, zie koeien, gras en vrijwilligerswerk.
   
  - Als gevolg van bevolkingsopbouw gaat het de groei van het vrijwilligerscorps na 2020 stabiliseren en daarna krimpen, de babyboomgeneratie stopt met werken en gaat langzaam maar zeker stoppen met hun vrijwilligerswerk.
   
  - Door de spectaculaire groei van het opleidingsniveau in de jaren 1965 tot 1975 gaan na 2020 voor het eerst in de vaderlandse geschiedenis mensen met een gemiddeld hoog opleidingsniveau stoppen met hun vrijwilligerswerk. Gevolg: braindrain, hersenen trekken zich terug en lopen weg uit vrijwilligerscorps.
   
  - In kleine plaatsen zijn relatief meer vrijwilligersorganisaties dan in grote. Jan de Rond presenteerde een rekenmodel.
   
  - Geef je rekenschap van een aantal mechanismen die spelen: er gebeurt meer dan aan de vergadertafel bekend is; reken af met de moedermaffia in je organisatie; zoek niet je spiegelbeeld als je nieuwe vrijwilligers zoekt; geef elkaar aandacht want aandacht trekt mensen aan (en zorgt voor nageslacht).
   
  - In Nederland loopt een onzichtbare grens die stamt uit de 80-jarige oorlog: de fantoomgrens. Deze grens heeft nog steeds invloed op ons gedrag: zowel in politieke zin, als economisch, in geefgedrag en qua bereidheid vrijwilligerswerk te doen.
   
  Gegevens vrijwilligerswerk 's-Hertogenbosch
  Verder presenteerde hij recente gegevens over het vrijwilligerswerk, het vrijwilligerscorps en de vrijwilligersorganisaties in 's-Hertogenbosch. Doorgaans is de sport overduidelijk de grootste vrijwilligerssector, zowel qua vrijwilligers als qua organisaties. Behalve in 's-Hertogenbosch. Daar telt de kunst/cultuur sector de meeste vrijwilligersorganisaties. Sinds 2010 zijn opvallend veel nieuwe vrijwilligersorganisaties in 's-Hertogenbosch ontstaan. Mogelijke verklaring is het 65 jaar worden van de eerste babyboomers.
   
  Drie voorstellen
  Tenslotte deed Jan de Rond drie voorstellen:
  1. Zet een rem op vrijwilligerswerk in (sociale) ondernemingen, c.q. organisaties met winstoogmerk.
   
  2. Ontwikkel een transfersysteem voor vrijwilligers waarmee je de scherpe randen van de te verwachten krimp kunt opvangen.
   
  3. Benoem één lid namens de Nederlandse vrijwilligers (600.000 fte's) naast de 11 van de Kroon, 11 van werkgevers en 11 van werknemers in de Sociaal Economische Raad (SER).
   
  Check de (verkorte) presentatie met recente gegevens over het vrijwilligerswerk 's-Hertogenbosch.
   
  Biografie: Jan de Rond (1954) is geboren in West-Brabant en via de Noordoostpolder, Twente, West-Brabant en Randstad gaan werken in Oost-Brabant. In 1999 werd hij de eerste vanuit het bedrijfsleven bekostigde opbouwwerker / sociaal makelaar van Nederland. Afkomstig van het platteland en uit de boerenstand bouwt hij aan verticale netwerken tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties ten behoeve van het gemeenschapsleven.
  Oprichter Westerpop Delft (1989), projectleider Mooi zo Goed zo 's-Hertogenbosch (1996), oprichter Vrijwilligersnetwerk Galant 's-Hertogenbosch (2003)
   
  Publicaties
   
  DTV Den Bosch
   
  Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) en Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch
  Versier de stad!, 21 jaar Mooi zo Goed zo in 's-Hertogenbosch (31 januari 2017)
   
  Brabants Dagblad
  Innovaties ontstaan op het platteland (18 oktober 2017)
  We zijn wel een heel bijzonder volkje (8 december 2016)
  Vrijwillig werk: wat is dat eigenlijk? (3 november 2016)
   
  Linkedin
   
  Tijdschrift Sociale Vraagstukken
  Zelfs bedrijven maken gebruik van vrijwilligers – van de gekke! (14 november 2016)
   
  Omroep Brabant
  Radio interview vanwege 10-jarig jubileum. Beluister Deel 1 en Deel 2! (2006)

   

  Wij hebben uw hulp nodig!

  Mooi zo Goed zo zoekt medewerking voor:

  Mooi zo Goed zo - Laptop Challenge

  Quiet Den Bosch - attenties/uitjes voor members

  KC de Kwartiermaker - boomstammetjes voor schooltuin

  Jeu de boules Willemspoort - straatmeubilair bij jeu de boulesbaan

  Wijkraad Centrum/Hondsberg - speelgelegenheid Geenbergenstraat

  Eerste Bossche Scootmobielclub - Canta invalidenvoertuig

  Zorgboerderij De Locatie - herbouw afgebrande kantine

  WZC Antoniegaarde - schoonmaken bestrating binnentuin

  Gemeenschapshuis d'n As - sportmaterialen

  Dierenpark Maliskamp - nieuwbouw hoofdgebouw dierenpark

  Humanitas Computerhuis - 2de hands beeldschermen / computers / laptops

  Bijzonder Gewoon - stage/werkplaatsen 'Bijna Banen'

  Heempark 's-Hertogenbosch Zuid - onderhoud heempark

  Eendenkooi Maaspoort – Renovatie en natuurwerkzaamheden

  Stadswandeling De Verscholen Stad - Binnenstad zien zoals u het nog niet kent