Image
Wilt u helpen?
Aanbod
Hulp nodig?
Vraag

  Over ons

  Bij sociale sponsoring snijdt het mes aan twee kanten. Sociaal-culturele projecten, die uit zichzelf niet tot wasdom kunnen komen, worden nu gerealiseerd. Tegelijk kan het bedrijfsleven inspelen op verwachtingen van de consument, die het imago van een onderneming immers beoordeelt op méér dan alleen een goed product. Door maatschappelijke projecten te steunen maakt een bedrijf zich niet alleen bekend, maar ook bemind in de lokale samenleving. En, goodwill verdient zichzelf terug!

  Hoe we werken

  Inwoners van 's-Hertogenbosch dragen ideeën aan ter verbetering van de woon- en werkomgeving. De projectgroep Mooi zo Goed zo, bestaande uit bedrijfsleven, gemeente, media en maatschappelijke organisaties, beoordeelt elk idee op doelstelling en haalbaarheid. Zo verwerven projecten als het ware het 'keurmerk' dat zij het vertrouwen en de medewerking van het plaatselijke bedrijfsleven ook werkelijk verdienen.
  Bedrijven en instellingen worden door Mooi zo Goed zo benaderd met het verzoek mee te werken aan het project.
  Het project wordt uitgevoerd door bewoners in samenwerking met de sponsors. Na realisatie van een project volgt een feestelijke opening/oplevering, waarbij de sponsors worden bedankt en de Bossche media aanwezig is.

  Voor wie?

  Projecten, waarvoor Mooi zo Goed zo werkt, kenmerken zich door:
  - H
  et project moet uitgevoerd (kunnen) worden door vrijwilligers.

  - Het project moet (een stukje) 's-Hertogenbosch leefbaarder maken.
  - Mogelijke relaties met andere organisaties (bijvoorbeeld gemeente) mogen niet strijdig zijn met sponsor- en fondsenwerving via Mooi zo Goed zo.
  - Het project moet openbaar toegankelijk zijn, dan wel een gemeenschapsdoel dienen.
  - Het project moet eenvoudig te realiseren zijn.
  - Het gaat om éénmalige kosten of investeringskosten en niet om structurele kosten zoals salariskosten, in te huren deskundigheid, huurkosten e.d.

  Wij hebben uw hulp nodig!

  Mooi zo Goed zo zoekt medewerking voor:

  Mooi zo Goed zo - Laptop Challenge

  Quiet Den Bosch - attenties/uitjes voor members

  KC de Kwartiermaker - boomstammetjes voor schooltuin

  Jeu de boules Willemspoort - straatmeubilair bij jeu de boulesbaan

  Wijkraad Centrum/Hondsberg - speelgelegenheid Geenbergenstraat

  Eerste Bossche Scootmobielclub - Canta invalidenvoertuig

  Zorgboerderij De Locatie - herbouw afgebrande kantine

  WZC Antoniegaarde - schoonmaken bestrating binnentuin

  Gemeenschapshuis d'n As - sportmaterialen

  Dierenpark Maliskamp - nieuwbouw hoofdgebouw dierenpark

  Humanitas Computerhuis - 2de hands beeldschermen / computers / laptops

  Bijzonder Gewoon - stage/werkplaatsen 'Bijna Banen'

  Heempark 's-Hertogenbosch Zuid - onderhoud heempark

  Eendenkooi Maaspoort – Renovatie en natuurwerkzaamheden

  Stadswandeling De Verscholen Stad - Binnenstad zien zoals u het nog niet kent