Image
Wilt u helpen?
Aanbod
Hulp nodig?
Vraag

  Meer dan 160 nieuwe organisaties

  Meer dan 160 nieuwe organisaties

  27 feb 2018
  Na ruim 20 jaar dataverzameling door Jan de Rond van Mooi zo Goed zo komt bij analyse naar voren dat in de gemeente 's-Hertogenbosch sinds de eeuwwisseling meer dan 160 nieuwe maatschappelijke organisaties (stichtingen en verenigingen) zijn opgericht die niet eerder bestonden.
   
  Sectoren
  In de sector Maatschappelijke/sociale doelen zagen 57 organisaties het levenslicht, in de sector Kunst/cultuur 42, 15 bij Milieu/natuurbehoud/dieren, 13 bij Buurt- en wijkwerk, 10 in de Zorg, 9 in Belangebehartiging, 8 in de Sport en 12 in de resterende sectoren. In totaal gaat het om 166 nieuwe maatschappelijke organisaties*. Dit in combinatie met de groei van het vrijwilligerscorps van 30.000 in 2002 naar 47.512 in 2016 leidt tot de conclusie dat het gemeenschapsleven in de gemeente 's-Hertogenbosch springlevend is en bloeit als nooit te voren.
   
  Groei en bloei
  Uit onderzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch blijkt dat één op de vier mensen in de gemeente ’s-Hertogenbosch (39%) vrijwilligerswerk doet. Dat zijn 47.512 mensen. In 2002 was het aantal vrijwilligers 30.000. Dit is een toename van 58% in 15 jaar. Het vrijwilligerscorps in de gemeente ’s-Hertogenbosch bloeit en groeit, van 29% in 2002 naar 39% in 2016.
   
  Stucturele vraag naar meer
  Het ontstaan van nieuwe organisaties en activiteiten leidt tot een structurele vraag naar vrijwilligers. Jan de Rond: "We komen in Nederland eigenlijk altijd vrijwilligers tekort. Niet omdat mensen minder zijn gaan doen maar omdat we in Nederland en 's-Hertogenbosch ambitieus zijn en meer activiteiten willen organiseren. En daar heb je nu eenmaal meer vrijwilligers bij nodig."
   
  Stimulans

  De geconstateerde groei en bloei is niet vanzelf tot stand gekomen. Van 1995 t/m 1997 werd op verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch door Welzijn Divers de campagne ‘Vrijwilligers in Beeld’ gehouden. In 1996 startten het Juliana Welzijn Fonds (nu Oranje Fonds) samen met Welzijn Divers het experimentele project Mooi zo Goed zo. In 1996 kwam bij de jaarlijkse 'lintjesregen' meer de nadruk te liggen op bijzondere, persoonlijke verdiensten van iemand voor de samenleving, waaronder nadrukkelijk vrijwilligerswerk. Onder invloed van de gevoerde campagne ‘Vrijwilligers in Beeld’ en op verzoek van Mooi zo Goed zo begon de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2000 met een tweejaarlijks statistisch onderzoek naar het vrijwilligerswerk.

  Dit alles leidde in 2002 tot een eerste serieuze beleidsnota vrijwilligerswerk waarna in 2003 Vrijwilligersnetwerk Galant van start ging. Na meer dan 10 jaar succes van Mooi zo Goed zo richtte Sport & Recreatie van gemeente ’s-Hertogenbosch in 2007 voor de sportwereld een eigen variant op: Sport Support. In Rosmalen werd in 2010 het initiatief genomen tot het Rosmalens Verenigingen Contact. In 2013 ging onder leiding van Vrijwilligersnetwerk Galant de VrijwilligersAcademie van start.

  Communicatie
  Jan de Rond van Mooi zo Goed zo: “Deze georganiseerde stimulans, samen met het sinds eind jaren negentig toegankelijk geworden internet, emailverkeer, social media en smartphones, hebben het makkelijker gemaakt om je in te zetten voor eigen belangen en interesses. Dit is terug te zien in het toenemende aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, vier op de tien, en het grote aantal nieuwe organisaties dat sinds de eeuwwisseling is opgericht, meer dan 166. In 2011 werden 19 nieuwe organisaties opgericht. Het afgelopen jaar 2017 zagen 13 organisaties het eerste levenslicht. Een van de oudste maatschappelijke organisatie in ’s-Hertogenbosch viert dit jaar haar 700 jarig jubileum, De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

  Zorgen
  Met de stijgende leeftijd van de babyboomgeneratie (geboren tussen 1945 en 1960) verwacht Jan de Rond dat na 2020 een toenemend aantal mensen zal stoppen met hun vrijwilligerswerk terwijl deze vanwege demografie niet met evenveel jongeren wordt aangevuld. Tegelijkertijd zal dat voor het eerst leiden tot een braindrain in het verenigingsleven. Tot nu toe verlieten, vanwege hoge leeftijd, ouderen het verenigingsleven die gemiddeld gesproken laag opgeleid waren. Hier kwamen hoger opgeleide jongeren voor in de plaats.

  Jan de Rond: "Binnenkort gaan de eerste babyboomers vanwege hoge leeftijd stoppen met hun vrijwilligerswerk. In 2020 worden de oudsten in de babyboomgeneratie 75 jaar. Deze generatie is beduidend hoger opgeleid dan de generaties die hen voorgingen."
   
  De babyboomgeneratie heeft in hun jeugd een enorme opleidingssprong meegemaakt vanwege de invoering van de leerplicht in 1969. In 1945 nam 20% deel aan voortgezet onderwijs. In 1975 was dit percentrage gegroeid naar 83 (bron: CBS). Historisch gezien, een enorme sprong voorwaarts!
   
  De deelname aan vrijwilligerswerk (gemeenschapsleven) weerspiegelt de hoop en het vertrouwen in de toekomst!
   
  Reportage DTV Den Bosch "We komen altijd vrijwilligers tekort, we zijn namelijk nogal ambitieus en daar heb je meer vrijwilligers bij nodig!"
   
  * Op basis van nu beschikbare gegevens

  Wij hebben uw hulp nodig!

  Mooi zo Goed zo zoekt medewerking voor:

  Mooi zo Goed zo - Laptop Challenge

  Quiet Den Bosch - attenties/uitjes voor members

  KC de Kwartiermaker - boomstammetjes voor schooltuin

  Jeu de boules Willemspoort - straatmeubilair bij jeu de boulesbaan

  Wijkraad Centrum/Hondsberg - speelgelegenheid Geenbergenstraat

  Eerste Bossche Scootmobielclub - Canta invalidenvoertuig

  Zorgboerderij De Locatie - herbouw afgebrande kantine

  WZC Antoniegaarde - schoonmaken bestrating binnentuin

  Gemeenschapshuis d'n As - sportmaterialen

  Dierenpark Maliskamp - nieuwbouw hoofdgebouw dierenpark

  Humanitas Computerhuis - 2de hands beeldschermen / computers / laptops

  Bijzonder Gewoon - stage/werkplaatsen 'Bijna Banen'

  Heempark 's-Hertogenbosch Zuid - onderhoud heempark

  Eendenkooi Maaspoort – Renovatie en natuurwerkzaamheden

  Stadswandeling De Verscholen Stad - Binnenstad zien zoals u het nog niet kent